• tłumaczenia przysięgłe aktów notarialnych, postanowień i decyzji sądów różnych instancji, zaświadczeń i aktów USC oraz innych dokumentów urzędowych;
  • tematyka ekonomiczno-prawna - umowy, sprawozdania finansowe, decyzje i zaświadczenia US, UKS, ZUS, UC oraz postanowienia i decyzje sądów różnych instancji;
  • budownictwo - projekty budowlane, wykonawcze, ekspertyzy budowlane, geologiczne, oddziaływania na środowisko, projekty instalacyjne, opisy rysunków;
  • automatyka - opisy automatycznych linii produkcyjnych, instalacji wentylacyjnych i przeciwpożarowych, automatyka elektrowni, elektrociepłowni, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody;
  • ochrona środowiska - projekty modernizacji elektrowni, elektrociepłowni - zastosowanie kotłów z komorą spalania wirowego, projekty biologiczno-chemicznych oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, spalarni odpadów;
  • informatyka - opisy programów;
  • mechanika - instrukcje eksploatacji pomp, zaworów - np. pompa wirowa z korpusem spiralnym;
  • instrukcje obsługi i montażu (poczynając od instrukcji montażu harmonii przegubowych w autobusach, poprzez linię do produkcji frytek aż do instrukcji czyszczenia okładzin podłogowych metodą krystalizacji oraz instrukcje obsługi z różnych dziedzin).
XHTML | CSS